Zaman: 22:28 EST
Kapat

(0)

Voleybol - Kore Cumhuriyeti

V Ligi 1 2 1S-1 1S-2 2S-1 2S-2 T + -  
Daejeon Samsung Fir. : Cheonan Hyundai Cap. r 2,20 1,60 2,10 1,65 2,05 1,65 186,5 1,85 1,85 +9